pozv_helan_web

Opavská Galerie Cella se v roce 2013 zaměří na téma „sex, erotika a pornografie“. První výstava cyklu představí Davida Helána (1979), nedávného absolventa Školy konceptuální tvorby Miloše Šejna na pražské Akademii výtvarných umění. V tvorbě Davida Helána je cítit odkaz na konceptuální tendence druhé poloviny 20. století. Helán tak v rámci svých fyzických akcí a performance, landartových projektů či výtvarněji laděních specifických koláží pracuje často s motivy tvorby Jiřího Koláře či Václava Stratila, které však zasazuje do privátního světa svého soukromého (možná nejen) uměleckého jazyka.

Výstava LEŽ! - Věš se, že nepřijdeš přistupuje k tematice erotiky s notnou dávkou odvážné interpretace (vycházející z jednoho z nestarších pojednání o „erotičnosti“ v Platonově Symposionu) a významové imaginace, kdy jsou pod slovy„erotika“ či „sex“ asociované pojmy prezentovány spíše v rovině formálních, než významových poloh. David Helán tak souborně představí své aktuální bádání na poli problematiky montáže, koláže a problematiky post-/re-produkce (t.j. v jistém platonském smyslu erotických principů) a jejich rozvedení v jeho LP (dlouhotrvajícím) projektu vydávání své vlastní encyklopedie. Ústředním dílem výstavy je Helánův elastický žebřík (Žebřík Fitness, 2011), jakýsi Platonův žebřík lásky, který je zasazen do současného civilizačního kontextu – erotičnost, tak často zprostředkovávána obrazy pornografie, se stává převážně obelháváním, lží, nerovnou hrou, ztrátou individuální svobody a namísto duchovního růstu pak jen setrváváním na jednom místě nejnižších příček lidského bytí. Název „LEŽ!“ pak toto lhaní a imperativnost pornografující se sexuality vystihuje v jedné grafické jazykové formě.

Kurátorsky pak výstava tematizuje nejzazší polohu sexuality, kterou je znásilnění. Nakolik má kurátor právo a kompetenci zneužít něčí dílo ve prospěch svého vlastního příběhu? Kde jsou a kdo klade meze jeho interpretacím autorova díla? Čí orgasmus chce?

Pavel Kubesa, kurátor výstavy

helan1_tn helan2_tn
helan3_tn
helan4_tn
helan5_tn
helan6_tn
helan7_tn
helan8_tn
 

pozvanka_pustej2

Poslední letošní výstava Galerie Cella představuje Michala Pustějovského a jeho Babylónskou knihovnu, nazvanou podle stejnojmenné povídky Jorge Luise Borgese.

Michal Pustějovský je absolventem ateliéru Nových médií u profesora Markuse Huemera na Akademii výtvarných umění v Praze.

Ve svých pracích se snaží propracovat přes současné technologie až k základním principům člověka. Pro jeho práci je charakteristické především používání minimálních technických prostředků. Jeho díla vznikají generováním, které provádí pomocí mikročipů a výsledkem se stávají kresby, malby, ale i sochy a instalace.

Fotografie z vernisáže:

dsc_0002tn dsc_0004tn    

Z vystavených prací:

dsc_0018tn dsc_0026tn dsc_0024tn  

Realizace v exteriérových Hovornách:

dsc_0008tn dsc_0015tn    Aktualizováno (Neděle, 21 Duben 2013 16:41)

 

Krzysztof Bryła / NEKROLOG


  

Fotografie z vernisáže:

2012_07_bryla1tn 2012_07_bryla2tn 2012_07_bryla3tn 2012_07_bryla4tn

Z vystavených prací:

2012_07_bryla5tn 2012_07_bryla6tn 2012_07_bryla7tn 2012_07_bryla8tn

Realizace v exteriérových Hovornách:

2012_07_bryla9tn 2012_07_bryla91tn    
 
pozvanka_nahodilova

IMG_0532mal

IMG_0541mal

IMG_0573mal

IMG_0584maly

                                                                                           


 

Aktualizováno (Neděle, 21 Duben 2013 16:51)

 

Tereza Krainová a Pavel Pernický – KONZUM NIRVÁNA

cella_p_04_12_konzum_nirvana

Fotografie z instalace výstavy:

Fotografie z vernisáže:

Fotografie z navazujícího koncertu MARIUS KONVOJ v Gottfreii:

Reportáž České televize z vernisáže výstavy:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/172270-netradicni-vystava-v-opavske-galerii-cella/

konzum nirvana_web

1-21

Aktualizováno (Neděle, 21 Duben 2013 16:53)

 
Více článků...