stepanek_pozv

Pro výstavu, která bude v galerii Cella v rámci celoročního tématu „Sex, nahota, pornografie“ zahájena 20. března, vybrali organizátoři studenta opavského Institutu tvůrčí fotografie Branislava Štěpánka. O tom, že ITF nevzdělává jen tradiční fotografy jsme se už mohli přesvědčit mnohokrát nejen na výstavách v opavském Domě umění. Ale projekt Umění pornografie, který slovenský fotograf uvede, se zcela vymezuje jakýmkoliv běžným přístupům, které fotografie nabízí, a svým obsahem se daleko více otevírá konceptuálnímu umění. Sám autor věnoval celý cyklus jednomu z nejzajímavějších současných polských umělců Zbigniewu Liberovi, který se ve svých dílech zabývá zvráceností moderní doby a její konzumní kultury. Štěpánek vybral momenty z pornografických filmů a popsal je tak, aby přímo odkazovaly k nejznámějším tvůrcům moderního umění. Oči plačící ženy Mana Raye nahradil vyzývavým pohledem herečky hard-core porna, který však formálně věrně kopíruje svou předlohu. Takovéto chvíle, nesoustředící se na zobrazení pohlavního styku, ale vyplňující pornografické filmy primitivní dějovou linií, autor vystřihl a přiřadil je svým uměleckým dvojicím. Štěpánek tak balancuje mezi vysokým uměním a nejnižší formou zábavy a naznačuje, jak spolu tyto dvě roviny komunikují a kde všude se potkávají. /Jakub  Frank, kurátor výstavy/

Branislav Štěpánek, narozen roku 1974 v Bratislavě


Student magisterského studia Institutu tvůrčí fotografie v Opavě


Samostatné výstavy

- 2010 – Festival Photokošt, Regionální centrum, Hodonín

- 2011 – Galerie Dobrá čajovna, České Budějovice

- 2011 – Festival Photokošt, Kavárna kina Svět, Hodonín

- 2012 – OFF_Festival, Pisztoryho palác, Bratislava


Skupinové výstavy

- 2010 – Mesiac fotografie 2010, Open Gallery, Bratislava

- 2011 – Galerie U Rytíře, Liberec

- 2011 – Galerie Opera, Ostrava

- 2011 – Fotofestival Uničov

- 2012 – Dům umění v Opavě, Opava


Publikační činnost

Photorevue.com, Fotonoviny, Nota Bene, YAFA (young and fresh),
branislavstepanek.blog.zoznam.sk

step_v1_tn step_v2_tn step_v3_tn step_v4_tn
step_d1_tn step_d4_tn step_d3_tn step_d2_tn

 

Na houby/for John Cage - doprovodné aktivity

V minulosti byla v Domě umění nebo v sousedním kostele sv. Václava hudební tvorba Johna Cage pro užší okruh zájemců uvedena již několikrát. Projekt Na Houby / for John Cage, který je součástí  městského festivalu Bezručova Opava, dává letos příležitost představit obraz mohutného vlivu uměleckého a myšlenkového odkazu této legendy širokému okruhu zájemců nejen prostřednictvím výstavy a festivalu Pohyb – Zvuk – Prostor, ale také řadou doprovodných aktivit zahrnující přednášky, koncerty, filmovou projekci nebo výlety za houbami do okolních lesů.


John Cage / 4´33´´ 
Peter Graham / soft morning city. lsp! (In Memory of Kenneth Patchen and John Cage)
Peter Graham / DCH. Smuteční hudba  pro Dalibora Chatrného

Interpretace slavné skladby 4´33´´ , v níž John Cage uvedl a relativizoval fenomém ticha a upozornil na možnost jiného vnímání hudby a zvuku. Skladba zazní přesně na den po šedesáti letech, kdy v akademické hudebním světě způsobila doslova skandál. Premiéra se uskutečnila 29. srpna 1952 ve Woodstocku a kompozici zahrál blízký Cageův spolupracovník klavírista David Tudor. Skladbu  4´33´´ bude v Opavě po 60 letech interpretovat Peter Graham, skladatel, hudebník a pedagog, jehož partitury jsou k vidění na výstavě Na houby / for John Cage.

soft morning city lsp! (In Memory of Kenneth Patchen and John Cage). Elektroakustická hudba byla nahrána ve studiu FaVU v Brně v lednu 2012 za  technické spolupráce Jiřího Suchánka.  Název skladby je citací z Finnegans Wake Jamese Joyce, na kterou odkazuje John Cage v předmluvě ke své skladbě ASLSP. Radioakustická kompozice soft morning citylsp! je určitou parafrází rozhlasové hry The City Wears a Slouch Hat, kterou v roce 1942 vytvořili Kenneth Patchen a John Cage, a je připsána jejich památce. Pro vokální part (nahraný autorem samotným) byl použit původní Patchenův text pro postavu nazvanou THE VOICE, zde ovšem zredukovaný pouze na citoslovce a samohlásky. Ve výsledné kompozici však zaznívá jen nepatrná část.
Osamělý hlas se toulá po ránu ulicemi a naslouchá jejich hudbě. Život města rozechvívá struny v jeho duši – ty jsou však pěkně rozladěné...
DCH. Smuteční hudba pro Dalibora Chatrného. „Když se dozvíte o smrti blízkého člověka, se kterým jste se už nějakou dobu neviděli, zůstává pocit strašného a nesplatitelného dluhu. Dalibora Chatrného jsem velmi obdivoval, patřil a stále patří k mým uměleckým vzorům. Jeho iniciály DCH představují zároveň tóny, které jsou – v různých modifikacích – hlavním materiálem této skladby, kterou se pokouším aspoň část onoho zmiňovaného dluhu splatit.“ Říká Peter Graham o skladbě věnované významnému vizuálnímu umělci, který nedávno navždy odešel a jehož práce je rovněž zastoupena na výstavě k poctě Johna Cage.
29.8. v 19.30, Sněmovní sál minoritského kláštera, vstup volný


V obraze a ve zvuku
Promítání filmu o Johnu Cageovi a  koncert Purecityzen (Opava)  inspirovaný skladbami Johna Cage v podání Sonic Youth. Podávat se bude houbový guláš. Vstup volný.
10.9., 19.30, bývalý Divadelní klub, vstup volný


John Cage / Přednáška o ničem.
Slavná Cageova přednáška v interpretaci olomoucké skupiny Ostrý zub stojící jednou nohou v elektropopu, druhou v punku a třetí v undergroundu. Interpretace Přednášky o ničem je postavena na rytmické deklamaci textu do minimalistického elektronického podkladu. Další vrstvy skladby tvoří
improvizace na klasické i elektronické nástroje. Taneční rytmus může být inspirací k individuálním pohybovým kreacím...
17.9., 19.30, bývalý Divadelní klub, vstup volný

„Wanting to say something about John“
Přednáška  Jozefa Cserese  o tvorbě Johna Cage. Po přednášce se bude podávat  hubový guláš. 
Jozef Cseres přednáší estetiku a filozofii hudby a vizuálních umění na několika vysokých školách. Je autorem dvou knih a velkého počtu studií, esejů, článků, recenzí a překladů. Pod uměleckým jménem HEyeRMEarS balancuje na hranicích mezi uměním a hrou, vytvářejíc performance, instalace, audiovizuální koláže a různé intermédia.Vstup volný.
27.9., 18 hod., bývalý Divadelní klub, vstup volný

Primordial Undermind (A/USA)
Koncert psychedelic-avant rockového tělesa.
Avantgardní americký kytarista Eric Arn už bezmála dvacet let rozvíjí svou představu kytarové improvizace. Po odchodu z kapely Crystalized Movements založil na sklonku osmdesátých let uznávanou experimentálně/ psychedelickou kapelu Primordial Undermind, postavenou na myšlence otevřeného kolektivu. Temně free drónové zvuky, z nichž se vybalují melodie a hypnotický rockový rytmus, přivádí posluchače pomalu a jistě do transu... Evropské turné je pořádáno k příležitosti vydání LP Last Worldly Bond.
28.9., 20 hodin, bývalý Divadelní klub, vstupné 50,-

Houbařská poradna RNDr. Víta Balnera
Poradna je určena všem, kteří nasbírali houby a  mají zájem o určení neznámých druhů, o ověření si svých domněnek a ujištění, že vlastní lesní úlovky je možno bez obav konzumovat.
23.9., 30.9., 15 – 17 hod., bývalý Divadelní klub, vstup volný

odkazy na úvod, výstavy, pohyb-z-p

Aktualizováno (Úterý, 12 Březen 2013 02:10)

 

Na houby/for John Cage

VÝSTAVA

Samotná výstava nechce jen připomenout sté výročí narození a dvacetileté výročí úmrtí Johna Cage, ale především má ukázet, jak jeho myšlenkový a tvůrčí odkaz je živý, jak stále  ovlivňuje přítomnost. Na osm desítek autorů z Česka, ale i Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa,  Švýcarska, Kanady a Spojených států amerických představí reflexi díla a myšlenek Johna Cage, zajímavé a důležité analogie nebo způsoby jakým se  inspirace dílem tohoto autora proměňuje a kam dnes směřuje.


Výstava představuje autory různých generací, od čerstvých absolventů vysokých výtvarných škol po ty dílem i věkem zasloužilé, autory známé, vyskytující se na důležitých přehlídkách současného umění, ale i autory veřejnosti málo známé či zcela neznámé a oficiálně neškolené.


Návštěvník výstavy je konfrontován s díly méně spektakulárními, než by třeba mohl očekávat, často nenápadně stojícími na pomezí objektu a zvuku, obrazu a textu, fotografie a akce, poezie a architektury, vizuálního umění a gesta či  prostoru a myšlenky, náhody a řádu, svobody a záměru, s díly, které ukazují jiné cesty a jiné pohledy, s uměním, které se nezřídka zabývá samotnou matérií zvuku nebo barvy, obsahy a podobami prázdna, světla a času, s uměním, které hledá nové postoje k přítomnosti nebo třeba i směřuje rovnou do budoucnosti. Některá díla byla vytvořena speciélně pro výstavu, na počest Johna Cage nebo jako aktuální reflexe jeho některých děl, pojmů a myšlenek. Jiná byla vytvořena nezávisle na výstavě, na Cageově výročí, v poslední době či naopak už před několika desítkami let, aniž by se nutně muselo odehrávat vědomé navazování dialogu autora s odkazem Johna Cage.


Výstava probíhá na několika místech v Opavě. Je příznačné, že žádné z nich není standardním galerijním prostorem, každé  působí svými významy jiných bývalých účelů a vyzařuje jinou atmosféru. Prostor Gottfrei, bývalá dílna, kde nyní pravidelně probíhají koncerty experimentální hudby, bývalý Divadelní klub, který po několik posledních let byl skladištěm nepotřebného nábytku, Galerie Cella v názvu sice výstavní funkci nesoucí, ale v minulosti sloužící církvi a později se uplatňující jako antikvariát, keramická dílna apod. nebo venkovní Hovorny, bývalé telefonní automaty na fasádě hlavní pošty. Místa pro někoho třeba méně důstojná, ale nepopiratelně mající svou zvláštnost a výjimečnost, které mohou vnímání exponátů dodávat přiměřený kontext.

Výstavní prostory:

Gottfrei - odkaz na stránku s jednotlivými díly

Divadelní klub - odkaz na stránku s jednotlivými díly

Cella - odkaz na stránku s jednotlivými díly Hovorny

vystavující autoři + odkazy na fota

Milan Adamčiak /SK/, Karel Adamus /CZ/

Zbyněk Baladrán /CZ/, Martin Blažíček /CZ/, David Böhm /CZ/, Bruno & Emil /CZ/

David Cajthaml /CZ/, Filip Cenek /CZ/

Michael Delia /US/, Jan Dufek /CZ/

Jennifer de Felice /US/CZ/, Luboš Fidler /CZ/, Ludomir Franczak /PL/, Jiří Franta /CZ/

Peter Graham /CZ/, Sandor Györffy /HU/

Tomáš Haleš /AT, CZ/, Vladimír Havlík /CZ/, Vanesa Hardi /SK, SRB/, Franz Hautzinger /A/, Piere Hébert /CA/, Annegret Heinl /DE/, HEyeRMEarS /SK/, Tomáš Hlavenka /CZ/, Pavel Holouš /CZ/

Dalibor Chatrný /CZ/, Dušan Chládek /CZ/, Dušan Chládek ml. /AT/, Marek Choloniewski /PL/

Svetozár Ilavský /SK/

Tomáš Javůrek /CZ/, Pavlína Jindrová /CZ/

Ray Kass /US/, Michal Kindernay /CZ/, Martin Klimeš /CZ/, Jiří Hynek Kocman /CZ/, Martin Kolář /CZ/, Pavel Korbička /CZ/,  Inge Kosková /CZ/, Vlastimil Krčmář /CZ/, Jan Krtička /CZ/,  Stanislav Křížek /CZ/, Markéta Kubačáková /CZ/

Markéta Lisá /CZ/, Aleš Lamr /CZ/, Blanka Lamrová /CZ/, Milan Lasota /CZ/

Jiří Martuška /CZ/, Milan Maur /CZ/, Veronika Mayer /AT/, Monogramista T.D. /SK/, Oldřich Morys /CZ/, Michal Murin /SK/

Jaromír Novotný /CZ/

Eduard Ovčáček /CZ/

Ivan Palacký /CZ/, Marian Palla /CZ/,  Ben Patterson /US, DE/, Tomáš Pospěch /CZ/

Arnold Reinthaler /AT/,  Jiří Rouš  /CZ/

Jan Ságl /CZ/, Zorka Ságlová /CZ/, Tomáš Skalík /CZ/, Jan Steklík /CZ/, Strotter Inst. /H/, Lukasz Szalankiewicz /PL/

Jan Šerých /CZ/, Jiří Šigut /CZ/, David Šmitmajer /CZ/

Barbora Trnková /CZ/

Dušan Urbaník /CZ/

Jiří Valoch /CZ/, Tomáš Vaněk /CZ/, Lucie Vítková /CZ/, Miloš Vojtěchovský /CZ/, Michael Vorfeld /DE/, Eva Výborná /CZ/

Martin Zet /CZ/

Ladislav Železný /CZ/

Vernisáž + fota z vernisáže

Odkaz na doprovodné akce a Pohyb-z-p-2012

Aktualizováno (Úterý, 12 Březen 2013 01:44)

 

Na houby
for John Cage

John Cage  (*5. září 1912, Los Angeles – †12. srpna 1992, New York) patří mezi nejinspirativnější umělecké osobnosti 20. století. Ovlivnil soudobou hudbu i vizuální tvorbu,  radikálně proměnil přemýšlení o umění, o jeho smyslu a tvaru. Cageovy požadavky mezioborovosti a multimediálnosti, důrazu na náhodu, nezáměrnost a přirozený průběh událostí, objevování nových možností, hledání tam, kde se nachází zdánlivý okraj podstatného, jsou přirozenou součástí aktuálního umění již několik desetiletí.

Komponovaná aktivita Na houby / for John Cage si klade za cíl představit a přiblížit veřejnosti tvůrčí odkaz této velké osobnosti, aniž by si autoři projektu dělali nárok na úplnost a jediný jeho výklad.

V celém projektu bude na několika místech připomenut i morfologicky a významově vrstevnatý svět hub, o který se John Cage intenzivně zajímal. Pro zajímavost – John Cage se v roce 1964 při své návštěvě Československa stal členem České mykologické společnosti a Cageova členská legitimace posvěcena Marcelem Duchampem se stala cenným uměleckým artefaktem.

fotografie

odkazy

Výstava

Doprovodné aktivity

Pohyb-zvuk-prostor

plakát

Autor projektu  Bludný kámen
Kurátor Martin Klimeš, spolupráce Jozef Cseres

Produkce Lenka Borovičková, Ivan Berger, Radovan Krejčí


Partneři  Statutární město Opava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Opavská kulturní organizace, Slezská univerzita v Opavě, Slezské zemské muzeum, Slezské divadlo Opava
Mediální partneři  His Voice, Protimluv, A2, Radio Wave, Ateliér, Artmap, Region Opavsko
Produktoví partneři Kofola, Retis, Herba alko
finanční podpora Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Opavy, Velvyslanectví Spojených států amerických a firmy Nowaco

Nad projektem převzal záštitu náměstek primátora města Opavy Mgr. Dalibor Halátek

Aktualizováno (Úterý, 12 Březen 2013 02:22)

 

cella_pozv_fini

maly_1maly_2

maly_3maly_4

maly_5maly_6

DISCOTHEQUE in the tent Martina Froulíka

V pořadí druhou výstavou v galerii Bludného kamene Cella v roce 2013 je výstava Martina Froulíka, absolventa ateliéru Nová média Jiřího Surůvky Fakulty umění Ostravské univerzity. Svou tvorbou vytváří fantastické představy o realitě i snovém světě. Velmi často využívá šablony i trojrozměrné předměty, k tomu, aby vyjádřil svou složitou představu vlastního světa i odrazy a odlesky dalšího jiného bytí. Autor záměrně nevnucuje návštěvníkovy schémata, témata či analogie, které jsou prvoplánové, ale nechává jej vtáhnout do děje jeho maleb a děl a vytvořit vlastní příběh artefaktů. Celá tvorba je prosycena zvířecí tématikou a odkazy na „vysokou“. „Zbytek Jelena“ tak není pouze příjemným užitným motivem, ale jde vlastně o klíč, který umožní divákovy rozkódovat animální charakteristiku děl.

Výstava Discotheque in the tent představuje jednak umělcovu reakci na nabídnuté téma sexu, sexuality a erotiky a také ukazuje polohu současné umělcovy tvorby. Asi nejotevřenější demonstrací „cellního“ tématu je zlatý penis AstaLaVista. Dále je prezentována skupina obrazů, kde je divákovy postupně nabízen zobrazovaný motiv spojení s libidem a sexualitou. Obrazy jsou plné falických symbolů, které odkazují například na německé expresionisty. Některé malby evokují živoucí proud myšlenek, barev a symbolů, naproti tomu obraz, který dal jméno celé výstavě nabízí klidné zobrazení několika příběhů, které vyrůstají ve falusoidní strom, jenž klidně a něžně klepe na ženské okno..

Studium

2001 - 2005 SuŠ Ostrava

2005 - 2008 Fu OU, At. Doc. Mgr. J. Surůvky, Nová Média, Ostrava

2008 – 2010 Fu OU, At. Doc. Mgr. J. Surůvky, Nová Média, Ostrava

Symposium

2006 - 2007 : Klenová- 8. mezinárodní sympozium výtvarných akademií

2011 : Opava "Ztracená Opava" výtvarné sympozium galerie Gottfrei

Collective Exhibition

2003 - Galerie pod svícnem, Frýdek Místek

2005 - „Top topic band “ Galerie J.Němce, Ostrava

2006 - „Pupečník “ At. nových médií a malby, Důl Michal, Ostrava

2007 - „Ropovod “ Výstava studentů IPUS, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

„ Contact “ Galerie Sýpka, Klenová

„ Vítkovský podzimní salon “ Opava

2008 - „ ARSkontakt “ Galerie naproti domu pánů z Kunštátu, Brno

Galerie Nejvyššího purkrabství Pražského hradu

2008 - "FutureArtist“ Galerie FAVU, Brno

2008 - „Schodiště “ Ostrava

2009 - "Sandy až mandy" Galerie Jáma, (Aleš Hudeček, Markéta Hermanová,

Denisa Fialová)Ostrava

2010 - "Teleport" Pivní Bar, Transport Galerie Závodník z Ostravy do Brna

2010 - "Slabý ročník" Galerie Sýpka (Jiří Surůvka, Jan Vytiska) Valašské Meziříčí

2010 - "Provoz" Hlubina, Ostrava

2010 - "Festival kregi Sztuki"budynek na granici , Český Těšín

Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Únor 2014 16:14)

 
Více článků...