BodyVaru_pozv

BodyVaru_pozv_2

Téma výstavy Body varu, které se dotýká nejintimnějších věcí lidského těla a snad i duše, může být chápáno jako prvoplánové a laciné, může vzbudit povrchní zájem veřejnosti. To ale není záměrem výstavy. Naopak často zprofanované téma lidské blízkosti nechceme uchopovat povrchně, ale chceme ukázat, jak se s otázkou intimity a lidské tělesnosti vypořádávají současní výtvarní umělci, jak se toto téma  ve vztahu ke společnosti stále mění. Ne náhodou se řadí většina zastoupených tvůrců k nejmladší umělecké generaci, která má ještě v živé paměti svá studia.

Pro Bludný kámen je charkteristické, že se pohybuje po celou dobu své činnosti mimo hranice většinově přijímaných hodnot a postojů a veřejnosti často odkrývá cestu k novým přístupům a tématům a posouvá hranice viděného, slyšeného a možného.   Celý letošní rok je v Galerii Cella společně s „guerillovským“ veřejným prostředím Hovoren na fasádě budovy pošty zasvěcen prezentaci mladých výtvarníků na téma nahota, sex a pornografie. Vyvrcholením této celoroční práce je výstava Body varu.


Pro tento výstavní projekt jsme hledali ještě další průsečík, kterým není jen „obyčejné“ zobrazování lidského těla, vždyť existuje celá škála prostředků jak vyjádřit erotiku a tělesnost, aniž by se hned muselo jednat o představování intimních lidských partií. A právě tou další linií výstavy je společenský kontext ve vztahu k intimitě a lidské tělesnosti. Tak jak se v minulosti proměňovaly pohledy na hranici mezi erotickým či sexuálním uměním a pornografií, tak se vyvíjí u jednotlivých sociálních skupin i chápání etických a morálních mantinelů, proměňuje se to, co je považováno za umění a co není a také to, co je společensky přijatelné a co do slušné společnosti již nepatří… Tyto okolnosti nelze chápat pouze z pohledu časového nebo historického, ale především z pohledu genderového, náboženského a kulturního. To vše vytváří hodnotový žebříček člověka. Základním principem každého jedince je uspokojování základních lidských potřeb, které se v průběhu života vyvíjejí. K nim patří i sex, bez něhož by nedocházelo ke sbližování a následnému rozmnožování populace ani k potřebnému okysličování a kořenění našich životů... Ve výtvarném umění hraje často důležitou roli i symbolika a sémantické znázorňovaní jistých vazeb. Není proto náhodou, že se jeden ze symbolů objevuje i na plakátu a pozvánce. Zajímavostí je, že v sexuálním a vulgárním kontextu je chápán jen v Česku a na Slovensku, i když i tento symbol již dávno nenese v sobě významy a napětí jako před několika desetiletími a stává se spíše součástí městského folklóru.


Téma lidské intimity nemusí být pro naši společnost tabu. I když jsme si již pomalu zvykli, že v médiích má nálepku "provokující", "šokující", "kontroverzní" atd. Touto výstavou bychom chtěli ukázat, že tomu tak být nemusí, ale na druhou stranu, že také ne vše nové jsme ihned ochotni přijmout… Je to ale téma, které spojuje celý svět. Přesto jsme si vědomi toho, že některé práce mohou u určitých návštěvníků vyvolat jisté pohoršení, ale to pro (nejen) novodobé dějiny umění není nic neobvyklého. Pozvání umělci se vyjadřují prostřednictvím malby, kresby, fotografie, multimediálních děl, instalací apod. Jeden z větších projektů této výstavy představují umělci a studenti ateliéru tělového designu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně pod vedením Lenky Klodové s názvem Trhni si – autorské erotické kalendáře, kterému je zasvěcena Galerie Cella.


Lenka Borovičková

pozv-bv-ts2

fotky z vernisáže


 

2010_vytiska_ptacnik_malinova_pozvanka_a

 

olbrich_pozvanka

 

novotny_pozv

Začátek u Hovoren:

novotny_h1_n novotny_h2_n novotny_h3_n novotny_h4_n

Fotografie z vernisáže:

novotny_v1_n novotny_v2_n novotny_v3_n novotny_v4_n

Z vystavených prací:

novotny_c1_n novotny_c2_n novotny_c3_n novotny_c4_n

 

sulo_pozv_web

Čtvrtou výstavou v galerii Cella, která odráží stejně jako více či méně ostatní letošní výstavy na téma sex, nahota a pornografie, jsou Obrazy sexualnej aktivity, jejímž autorem je slovenský malíř Peter Sulo.

Peter Sulo se narodil v Bratislavě a po sportovním gymnáziu nastoupil na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, nejprve na katedru grafiky a jiných médií a poté přešel do ateliéru malby vedeného Mgr. art. Klaudií Koszibou, ArtD. Zde se mu dostalo vzdělání v kreativním přístupu v zobrazování reality a prezentace subjektivního vnímání toho, co nás obklopuje. Peter Sulo patří mezi současné významné vycházející hvězdy slovenské výtvarné scény. Doposud vystavoval především na domácí půdě. V České republice jsme se s jeho tvorbou mohli setkat už v roce 2011 v brněnské galerii Br! Br! a nebo v minulém roce na Zlínském salónu mladých, kde se stal v rámci galerijní a muzejní noci druhým nejoblíbenějším autorem tzv. noční hlídky.

Jeho tvorba odráží jeho zájem o lidské tělo a tělesnost jako takovou, bez jakéhokoliv přikrášlování. Nebojí se zobrazovat mnohdy až pornografická či jinak vulgární, zvrácená nebo komerční témata, která však na jeho obrazech nepůsobí nijak hanlivě nebo odpudivě. Výsledná kompozice díla, která přechází od volné malby mnohdy až k neoimpresionistickému pojetí a to jak zvolenou barevností, dekadentností tak i způsobem nanášení barev pomocí barevných skvrn, které někdy mají své pevné hranice.
Vybírá si témata mu blízká a velmi častou jsou mu podklady pro nový obraz jeho rodinné fotografie.

VZDĚLANÍ
2007 –2010 Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, ateliér malby
2004 – 2007  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra grafiky a iných médií
2000 – 2004  Gymnázium Hubeného so zameraním na šport

WORKSHOPY A SYMPÓZIÁ
2001 – 2007  Agora, kreatívny workshop, Sziget festival, Budapešť,
Maďarsko
2002 – 2011  Agora, Art Colony, Viedeň, Rakúsko
2009  Lind Art, Art Colony, Lendava, Slovinsko                                       
2011  Fest malba, Galanta
2012  KO-mix, 4D galleria


SKUPINOVÉ VÝSTAVY     
2006  Young Art, Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko
2007  Young Art, Dom Kultúry, Piešťany, Slovensko
2008  Young Art, Dom Kultúry, Piešťany, Slovensko
2010  Gram, 4D Galéria, Galanta, Slovensko
2011  Twork, Galéria Cvernovka, Bratislava, Slovensko
2011  Young Art, Slovenské velvyslanectvo, Moskva, Rusko               
2011  Capture, Slovenský inštitút, Viedeň, Rakúsko
2011  Br!Br!, Galéria Aula, Brno, Česká republika
2011  U102, Krokus, Bratislava, Slovensko
2011  Agora, Viedeň, Rakúsko


SAMOSTATNÉ VÝSTAVY   
2008  Mladá Malba, Galéria Merum, Modra, Slovensko
2008  Grafikcia, Artotéka Mestská knižnica , Bratislava, Slovensko
2009  Maľba, Ex café Galéria, Bratislava, Slovensko
2011  Peter Sulo Maľby, Divadlo Malá scéna, Bratislava, Slovensko
2011  Pornography, Galéria M++, Bratislava, Slovensko

sulo_1tn sulo_2tn sulo_3tn sulo_4tn
sulo_5tn sulo_6tn sulo_7tn sulo_8tn

 
Více článků...