joomplu:164  

21.9. – 28.10. 2011

Radka Pavelová, absolventka ateliéru sochařství II Jana Ambrůze na fakultě výtvarných umění v Brně, se celou dobu své tvůrčí práce zabývá tělem, jeho pohybem a prostorem, který kolem sebe zaujímá a vytváří. Tyto fenomény zaznamenává formou otisků, tvarováním sochařské hmoty, fotografií nebo videem. V refektáři Domu umění v Opavě jsme před léty mohli vidět v rámci projektu „Jiná média, jiné tváře“ fotografickou tvorbu Radky Pavelové, která dokumentovala pohyb kruhu natřeného fluoreskující barvou na autorčině nahém těle. Barva kruhu na něm zanechávala své stopy, takže na výsledné fotografii kromě pohybu kruhu byl částečně patrný i pohyb těla. Později Pavelová svým cyklickým pohybem vymezovala subtilní tvary ve hmotě sochařské hlíny, kterou nakonec transformovala do levitujícího skleněného kruhu. Soubor objektů Mezitělní prostory, který je představený v Galerii Cella, tvoří vrchol autorčiny dosavadní práce. Autorka vizualizuje volný prostor mezi dvěma objímajícími se postavami, balancuje na hranici mezi vnitřním a vnějším, mezi pozitivem a negativem, mezi soukromým a veřejným, mezi objektivním a subjektivním, konkrétním a abstraktním. Sádrové odlitky převádí do křišťálového skla v němž zanechává své mikro stopy povrch kůže, v němž se uplatňuje transparentnost, světelné kvality, ale i fragmenty konkrétních částí těl, chladný odstup, ale i vnitřní zaujatost. Její práce má zřetelné konceptuální východiska, a výsledek je vizuálně nesmírně atraktivní a v dobrém slova smyslu estetický.

Radka Pavelová se narodila v Bruntále v roce 1982, žije a pracuje v rekonstruovaném objektu bývalého nádraží ve Dvorcích. Studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, Vyšší odborné škole uměleckých řemesel v Brně a na fakultě výtvarných umění v Brně. Za svou magisterskou práci získala Cenu děkana FaVU VUT. Samostatně vystavovala v Klubu Atlantik v Ostravě, v Domě umění v Opavě, a dvakrát v Dvorcích. Účastnila se 15 skupinových výstav v Brně, Opavě, Praze, Hranicích, Litomyšli atd.

joomplu:163


Aktualizováno (Neděle, 14 Červenec 2013 13:45)