Minimaraton elektronické hudby 2015

 

sobota 22.8. 2015 od 15 hodin

Dům umění v Ostravě

 

Proposlouchávat se v dnešní době současnými elektronickými hudebními scénami je

jako chodit bludištěm. Už dávno neslyšíme jen rozeznělé syntezátory či

amplifikované hudební nástroje. Znějí železné, dřevěné i plastové předměty, zvuky

ulice i krajiny za městem, znějí amplifikované subsonické pohyby rostlin, chybová

hlášení počítačů, hlasy minulosti i sonifikované elektromagnetické impulzy lidského

těla. Jak se orientovat v situaci, kdy „komponovat“ znamená téměř totéž, jako „koupit

si počítač“?

 

Ostravský Minimaraton elektronické hudby zkouší napříč uplynulou dekádou

prezentovat rozmanitost současných elektronických scén velmi radikálním způsobem

– v bezprostřední konfrontaci. Během jednoho dne zaznívají díla umělců

pocházejících z různých tvůrčích zázemí, akcentující příslušnost k různým tradicím

avantgard 20. století a propojují zvuk s vizuálním i performačním rozměrem.

 

V letošním roce jsme se rozhodli akcentovat jeden z rozměrů, který – zdá se –

v poslední době jakoby mizel ze scény. Tím rozměrem je čistý poslech, aktivní,

rozumějící – naslouchání hudbě, která má moc budovat obrazy. Další Minimaraton

bude probíhat opět ve dvou vzájemně se doplňujících prostorách Galerie výtvarného

umění v Ostravě, v každém však bude ono naslouchání probíhat zcela odlišně.

 

První místnosti říkáme s jemným humorem “malé akusmonium”. Akusmonium proto,

že se jedná o poslechový prostor s vícekanálovým zvukem, kde nebudou vystupovat

žádní živí hudebníci. Z reproduktorů zní hudba a my nejsme vyzýváni k ničemu

jinému, než čirému poslechu. Malé je akusmonium proto, že nečítá několik desítek

reproduktorů, jako tomu u bežných akusmonií (tj. orchestrů reproduktorů) bývá. V

našem malém akusmoniu je reproduktorů osm. I takový počet ale bude stačit na

pohlcení našich auditivních smyslů během poslechu několika historických i

současných skladeb. Autory prostorových kompozic v malém akusmoniu jsou Åke

Hodell (S), Dano Matej (SK), Bernard Parmegiani (F), Michal Rataj (CZ) a Louis

Dufort (CA).

 

Velký sál Domu umění bude naopak patřit dlouhé sérii živých koncertů a

performance, do nichž program malého akusmonia zapadne jako puzzle.

Hlavní linie letošního živého programu Minimaratonu zkouší postavit Ostravu do

pomyslného geografického centra, k němuž jsou jaksi přirozeně přitahovány umělci

ze všech světových stran. V programu zazní sety hudebníků z USA, Velké Británie,

Polska, Čech, Slezska i Slovenské republiky. Celý večer je připraven v koprodukci

s Českým rozhlasem a celá jedna hodina programu (mezi 19. a 20. hodinou) bude živě

přenášena ve vysílání Českého rozhlasu Vltava.

 

Od čtvrté hodiny odpolední zazní postupně textově hudební performance mladých

hudebníků Matouše Hejla a Iana Mikysky, hudebně dokumentární kompozice Alexe

Švamberka, skleněný hudební nástroj Lenky Morávkové s názvem Cristal Baschet,

improvizační performance slovenských hudebníků Petera Machajdíka a Zbyňka

Prokopa, soundscapový set v Berlíně žijící polské umělkyně Martyny Poznanske, či

zbrusu nová kompozice v Praze žijícího kontrabasisty amerického původu George

Cremaschiho. Závěr večera bude patřit koncertnímu setu, který připravil britsko-

kanadský skladatel a baskytarista Pierre Alexandre Tremblay, virtuózní tereminovou

performance předvede americko-rakouská umělkyně Pamelia Stickney a o noční

tečku se postará britsko-ostravské duo The WickwarAlbert complex.

 

Letošní Minimaraton na jedné straně rozkrývá rozmanité spektrum tvůrčích osobností

pocházejících z různých hudebních scén současnosti, na straně druhé ale vysílá zcela

jasnou výzvu: zavřeme oči, dívejme se ušima a objevme uvnitř vizualitou přetížené

doby úchvatnou moc zvuku, který buduje obrazy.

Michal Rataj

 

program: Michal Rataj

producent: Martin Klimeš + Bludný kámen

 

spolupráce: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostravské centrum nové

hudby, Český rozhlas

 

živé vysílání: 19:00 – 20:00, Český rozhlas Vltava, www.radioart.cz

 

Program Live Stage

15:45   Matouš Hejl / Ian Mikyska: Actualising/Buffering

16:45   Ava ́n ́Garde: Akce K

17:45   Peter Machajdík & Zbyněk Prokop

19:00   Martyna Poznanska

19:35   Pierre Alexandre Tremblay

20:10   George Cremaschi

20:50   Pamelia Stickney

21:30   Lenka Morávková: Cristal Baschet

22:00   Tristan Perich: Formations

            for cello & live electronics

            Juho Laitinen - cello

 

Program Acousmonium

(zvuková projekce v multikanálovém zvuku)

15:00   Åke Hodell: Spirit of Ecstasy, Racing Car Opera (1977)

15:30   Dano Matej: Cave Songs (2004)

16:20   Bernard Parmegiani: De Natura Sonorum(1975, výběr)

17:20   Michal Rataj: Cesta tam (2011)

18:20   Louis Dufort: Grain le sable (2005)

 

změna vyhrazena

 

 

Předtím, teď, potom

 

Karel Adamus, Darina Alster, Matěj Frank, Milan Guštar, Martin Klimeš , Lenka

Klodová, František Kowolowski, Milan Maur, Marian Palla, Martin Plitz, Arnold

Reinthaler, Jasmin Schaitl a William Bilwa Costa,Tomáš Skalík, Miloš Šejn, Jiří Šigut,

Julie Štybnarová, Robert Vlasák

 

20.9. - 20.10. 2015

Gottfrei, Bludný kámen / Matiční dům, Galerie Cella, Alžbětinská zahrada a Hovorny.

 

Vernisáž - neděle 20. září 2015 od 17 hodin, Gottfrei, Krnovská 13 v Opavě

Výstavu zahájí Martin Klimeš, kurátor výstavy

 

Součástí vernisáže bude ozvučení partitury založené na časové interpretaci plánů bývalého

plynojemu Gong v Ostravě Martinem Janíčkem a Ivanem Bierhanzlem. V době zahájení

proběhne tělová performance Matěje Franka.

 

Název výstavy "Předtím, teď, potom" napovídá o tématu nekonečných hranic pravidel času,

která určují jedinečný rámec naší přítomnosti, pravdy, hodnot, našeho pobývání a existování

a především toho, co přesahuje konečnost našich rozměrů a možností. Výstava patří mezi

koncepční, kurátorský typ výstav, kterým Bludný kámen navazuje na své velké výstavní

projekty uskutečněné v minulých letech. Jmenujme alespoň výstavu k poctě osobnosti Johna

Cage - "Na houby / for John Cage", výstavu zaměřující se na nahé tělo, erotiku a intimitu

tělesného prožívání "Body varu" nebo výstavu "Vy troubo!", která zhodnotila přínos Jiřího

Koláře československému umění. 

 

Výstava "Předtím, teď, potom" reflektuje čas jako společensko-kulturní fenomén. Výstava se

zaměřuje na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání,

z hlediska biologické a genderové determinace, z hlediska historie rodu, rodiny atd. Výstava

představí čas jako abstratkní fyzikální jednotku, ale také jako hledisko praktického fungování

člověka. Výstava bude zkoumat a demonstrovat vztah člověka a času jako kvality, která

určuje plynutí, historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď a něco bude potom.

Záleží na úhlu pohledu, kde nasměřujeme těžiště našeho promýšlení a prožívání skutečnosti

my.

 

Výstava se uskutečňuje na 5 místech v Opavě. Většinou se nejedná o tradiční výstavní

prostory, ale naopak o místa, která si nesou významy svých původních nevýstavních účelů a

často bývají obdařeny nejrůznjěšími půvaby, zvláštnostmi, nezvyklou atmosférou, zkrátka

mají svůj genius loci a to je kvalita, která nás zajímá. Všechna místa, na nichž se výstava

prezentuje, vytvoří jistý časový rozměr, který bude nutno přijmout, aby návštěvník prošel

celou výstavou. Časem je tedy tématizován i návštěvníkův způsob vnímání výstavy.

 

Výstava "Předtím, teď, potom" je zorganizována na pozadí připomenutí činnosti Bludného

kamene, který letos již dvacátým rokem fouká vítr do plachet lodím převážejícím současné

umění. Bludný kámen vyzval řadu jedinců, spolků a organizací, aby v době trvání výstavy

sami zorganizovali pod egidou výzvy „TIME 20yearsBK“ veřejné nebo i soukromé události,

akce s tématem plynutí času k podpoře úsilí Bludného kamene. Tak se výstava "Předtím,

teď, potom" stává součástí dalších souvislostí, nezřídka mezinárodních, o nichž jsou

podrobnější informace uvedeny na webových stránkách Bludného kamene.

 

Doprovodný program

 

Pohyby-zvuky-prostory

 

čtvrtek 24.9.

Problém temporality v performančním umění: Přednáška Františka Kowolowského na

Slezské univerzitě v Opavě

 

pátek 25.9. , Matiční dům, Matiční 2, Opava

Se zvukem

 

od 21:00 do 22:00

Venku i uvnitř, uvnitř i venku. Přenos zvukového prostředí, proměny souvislostí. Poslouchání

ticha, vnímání zvuků. Čtení deníkových záznamů Martina Klimeše souvisejících se zvukovou

krajinou. Živý zvukový přenos z kláštera v Oseku, http://frontiers-of-solitude.org/nabidka-

studijniho-pobytu

 

od 22:00 do 22:30,

PremEdice Radioateliéru Český rozhlas, Vltava pro Bludný kámen, veřejný poslech -

rádiových vln - premiéry čistě akusmatické kompozice portugalské autorky Sary Pinheiro

zkoumající kvality 3 různých zvukových objektů umístěných do pomyslného akustického

prostoru dvou reproduktorů. Konceptuální zvukové dílo reflektující prostor času a paměti, čas

zaznamenaný, veřejný, intimní. Poslech rádiových vl se uskutečníé za přítomnosti autorky.

 

30.9.  Gottfrei, Krnovská 13, Opava

Experimentální dvojkoncert: Clara de Asis a Jakub Frank (F, CZE) 

Koncert dvou mladých hráčů na preparované elektrické kytary. Jiné zvuky, zpětné vazby,

nové možnosti hry - poklepem, údery, třením, paličkami i smyčcem, v každém případě bude

kytara většinou doby hraní ležet na stole. Po sólových vystoupeních obou hráčů uslyšíme

jejich vzájemnou improvizaci.

 

6.10., 19:00, Bludný kámen / Matiční dům, Matiční 2, Opava

Performance Julo Fujaka a koncert NE:BO:DAJ

 

DUCageHAMP

prelnutie dvoch kusov zdanlivého ticha (4´33´) a zdanlivej sochy (Sculpture musicale) v jednej

performakcii Jula Fujaka & spol. s predhovorom...

 

NE:BO:DAJ (Jana Ambrózová - spev, husle; Julo Fujak - klavír, spev; Andrej Pleštinský - taliansky

bajan)

Koncert plný vlastných piesní a komprovizácií i skladieb od súčasných slovenských či českých

skladateľov (M. Adamčiak, P. Machajdík, M. Burlas, I. Acher, J. B. Kladivo a i.) s fotokulisami v

pozadí...

 

13.10., 17:00, Matiční dům

Přednáška z pravidelného cyklu (Sebe)projekce: Tomáš Skalík / Mezi sochou, objektem,

vymezením, akcí a pohybem

 

15.10., 19:00, Matiční dům

Dvojkoncert  postjazzové hudby: BERGLJOT a MURAL (CZE, SWE, AUS)

 

20.10. 17:00, Bludný kámen-Matiční Dům

Křest publikace XX let Bludného kamene

 

20.10. 19:00, Gottfrei

Tara Transitory / one.man.nation: trans gender electromusic

Tara Transitory aka One Man Nations je experimentální hudebnice, nomád, se zázemím v

médiích a sound artu. Je trans a hrdě se k tomu hlásí. Její živá vystoupení jsou divoká show,

sice vzdálená běžným klubovým tancovačkám, ale vládnoucí duchem sounáležitosti a

nekonformního hudebního večírku.

 

21.10. 19:00, Bludný kámen / Matiční dům

Den po té / Ryuzo Fukuhara a Martin Kûchen

Ryuzo Fukuhara a Martin Küchen – zvukově-pohybová performance. Ryuzo je japonsky

tanečník, performer – představí tanec buto, který v sobě snoubí japonskou tradici a

současnou dobu. Martin Küchen je švédský saxofonista hrající na svůj nástroj jakkoli, ale

především jinak, než bývá zvykem. Jejich improvizační vystoupení bude nezvyklé, nápadité,

jiskřivé, emocionální, klidné i dramatické.